Meny
Vår verksamhet
Samhällsnytta
Kontakta oss

Ett kretslopp för bygdens utveckling

Vinster från Sparbanken Bergslagen återinvesteras i Avesta, Hedemora och Säters kommuner, det vill säga i bankens verksamhetsområde. Där andra banker ger utdelning till sina aktieägare delar Sparbanken Bergslagen istället ut pengar till Sparbanksstiftelsen Södra Dalarna och Sparbanksstiftelsen Bergslagen, som i sin tur stödjer bygdens utveckling inom föreningsliv, idrott, kultur, näringsliv och utbildning.

Vårt bidrag till bygden skapar möjligheter i hela samhället och gör det till en ännu bättre plats att leva och verka i. När det går bra för bygden går det också bra för banken och då blir det ännu mer pengar över att investera i lokal utveckling.Och så fortsätter bankens, stiftelsens och bygdens kretslopp att bidra till en positiv utveckling. Med ett ord kallas detta Sparbanksidén.


Om stiftelsen

Sparbanksstiftelsen Södra Dalarna bildades år 2019 när  dåvarande Södra Dalarnas Sparbank ombildades till bankaktiebolaget Södra Dalarnas Sparbank AB. 

Sparbanksstiftelsen äger 50 % av Sparbanken Bergslagen AB och Sparbanksstiftelsen Bergslagen äger resterande 50 %. Sparbanksstiftelsen Södra Dalarnas verksamhetsområde är Avesta, Hedemora och Säters kommuner.

Stiftelsen förvaltas av en styrelse som utses av stiftelsens huvudmän. Huvudmännen är 12 till antalet och utses till hälften av kommuner (Avesta 2, Hedemora 2 och Säter 2) och till den andra hälften av huvudmännen själva.

 

Styrelse och huvudmän

Frågor?

Kontaktperson vid frågor om projekt

Therese Oljans Backlin
Verkställande tjänsteman