Hoppa till huvudinnehåll

Ett kretslopp för positiv utveckling

Vinster från Södra Dalarnas Sparbank återinvesteras i Avesta, Hedemora och Säters kommuner, det vill säga i bankens verksamhetsområde. Där andra banker ger utdelning till sina aktieägare delar Södra Dalarnas Sparbank istället ut pengar till Sparbanksstiftelsen Södra Dalarna, som i sin tur stödjer bygdens utveckling inom föreningsliv, idrott, kultur, näringsliv och utbildning.

Vårt bidrag till bygden skapar möjligheter i hela samhället och gör det till en ännu bättre plats att leva och verka i. När det går bra för bygden går det också bra för banken och då blir det ännu mer pengar över att investera i lokal utveckling.Och så fortsätter bankens, stiftelsens och bygdens kretslopp att bidra till en positiv utveckling. Med ett ord kallas detta Sparbanksidén, en idé som är lika bra idag som när den kom till södra Dalarna 1837, när Södra Dalarnas Sparbank grundades.


Om stiftelsen

Sparbanksstiftelsen Södra Dalarna bildades år 2019 när  dåvarande Södra Dalarnas Sparbank ombildades till bankaktiebolaget Södra Dalarnas Sparbank AB. 

Sparbanksstiftelsen är ensam ägare till samtliga aktier i Södra Dalarnas Sparbank AB. Stiftelsens verksamhetsområde sammanfaller med bankens, d v s Avesta, Hedemora och Säters kommuner.

Stiftelsen förvaltas av en styrelse som utses av stiftelsens huvudmän. Huvudmännen är 12 till antalet och utses till hälften av kommuner (Avesta 2, Hedemora 2 och Säter 2) och till den andra hälften av huvudmännen själva.

 

Kontaktperson vid frågor om projekt

Therese Oljans Backlin