Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Hur styrs banken?

  • Ytterst ansvariga för sparbankens verksamhet är huvudmännen.
  • Huvudmännen fastställer sparbankens reglemente.
  • På årsstämman fattar huvudmännen beslut om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning avseende det gångna verksamhetsåret.
  • Dessutom utser stämman styrelseledamöter, huvudmän och revisorer. Styrelsen utser VD och tillsammans med denne ansvarar man för sparbankens förvaltning under året.
  • På årsstämman utsedda revisorer granskar styrelsens förvaltning och avger revisions berättelse till stämman.