Meny
Vår verksamhet
Samhällsnytta
Kontakta oss

Styrelse

Pastor Bärssell

Nedan kan du ta del av processen för tillsättning av nya styrelseledamöter, regulatorisk information samt vilka som i dagsläget ingår i styrelsen för Sparbanken Bergslagen. 

Process för tillsättning av nya styrelseledamöter.
 

  • Bolagsstämman utser bankens styrelseledamöter på årsstämman.
  • Valberedningen utgörs av Sparbanksstiftelsen Södra Dalarna och Sparbanksstiftelsen Bergslagen och dess styrelse.  
  • Valberedningens uppgift är att planera för succession i styrelsen och då beakta att styrelsen som kollektiv, vid var tid, innehar tillräcklig expertis, erfarenhet, kompetens och förståelse för bankens verksamhet och inriktning. De ska även säkerställa att styrelseledamöterna har de personliga kvaliteter, däribland professionalitet och personlig integritet, som krävs för att fullgöra uppgifterna.  
  • Läs mer i bankens Valberedningspolicy för rekrytering av ledamöter

Ledningsprövning 

Ledningsprövning utförs enligt bankens

Styrelseledamöter

styrelse

Jan Larsson

Ordförande
Läs Jans CV här

Jan Palmqvist

Jan Palmqvist

Vice ordförande
Läs Jans CV här

AnnCharlotte Wigert

Ledamot
Läs AnnCharlottes  CV här

styrelse

Olof Riesenfeld

Ledamot

Läs Olofs CV här

Agneta Erfors

Ledamot

Läs Agnetas CV här

porträtt

Jonas Nyberg

VD och föredragande i styrelsen
Läs Jonas CV här

porträtt

Ann Frisk

Arbetstagarrepresentat
Läs Anns CV här