Meny
Vår verksamhet
Samhällsnytta
Kontakta oss

Styrelse och huvudmän

samhällsnytta

Stiftelsen förvaltas av en styrelse som utses av stiftelsens huvudmän. Huvudmännen är 12 till antalet och utses till hälften av kommuner (Avesta 2, Hedemora 2 och Säter 2) och till den andra hälften av huvudmännen själva.

Styrelse

Alf Arvidsson

styrelseordförande

Inger Andersson

ledamot

Anita Odenius

ledamot

 

Per Perers

ledamot

Marcus Eriksson

vice ordförande

Blerta Krenzi

ledamot

 

 

Huvudmän

Valda av kommunfullmäktige i Avesta kommun
Blerta Krenzi
Laila Borger
 

Valda av kommunfullmäktige i Hedemora kommun
Anita Hedqvist
Kristina Lundgren

Valda av kommunfullmäktige i Säters kommun
Michael Arvidsson
Caroline Willfox

Valda av huvudmännen
Thomas Arkeberg, Säter
Erica Drugge, Hedemora
Joakim Ruth, Hedemora
Bengt Salåker, Hedemora
Ulf Berg, Avesta
Kristina Ohls, Avesta